Zbigniew Nawrat

PUBLICATIONS

ZBIGNIEW NAWRAT – PUBLICATION

1. A.Ślęzak, B. Turczyński, Z. Nawrat. Modification of the Kedem-Katchalsky-Zelman Model-Equations of the Transmembrane Transport. Non-Equilib. Thermodyn.  Vol. 14 (1989), p.205-218.

2. Z. Nawrat, R. Kustosz, Z. Religa, B. Stolarzewicz. Pierwsze polskie sztuczne serce. Polski Przegląd Chirurgiczny 1993, 65, 9, 856-869.

3. Z. Nawrat. Pierwszy europejski robot kardiochirurgiczny – Robin Heart, rodem z Zabrza, gotowy do pierwszych operacji na zwierzętach. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2004 T.1 nr 2 s.136-138.

4. Z. Małota, Z. Nawrat, P. Kostka. Computer and physical modeling of blood circulation pump support for a new field of application in palliative surgery. Int. J .Artif. Organs. 2007; Vol.30 No 12, p.1058-1074.

5. Z. Nawrat. State of the art. In medical robotics in Poland: development of the Robin Heart and other robots. Expert Reviews Medical Devices 9 (4), (2012), p. 353-359.

6. Zbigniew Nawrat*, Kamil Rohr1, Péter Fürjes2, Lukasz Much1, Krzysztof Lis1, János Radó2, Csaba Dücső2, Peter Földesy2, Wojciech Sadowski1, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek1, Gábor Szebényic, Pál Soósd, Zbigniew Małota1. Force Feedback Control System Dedicated for Robin Heart Surgical Robot. 30th Eurosensors Conference, EUROSENSORS 2016; Available online at www.sciencedirect.com, Elsevier.

7. Alberto Arezzo; Yoav Mintz; Marco Ettore Allaix; Giada Gerboni; Margherita Brancadoro; Matteo Cianchetti; Arianna Menciassi; Helge Wurdemann; Yohan Noh; Jan Fras; Jakob Glowka; Zbigniew Nawrat; Gavin Cassidy; Rich Walker; Simone Arolfo; Marco Bonino; Mario Morino; Kaspar Althoefer. Total Mesorectal Excision using a soft and flexible robotic arm: a feasibility study in cadaver models. Surgical Endoscopy, Springer.

8. Kamil Rohr , Péter Fürjes , Lukasz Mucha, János Radó, Krzysztof Lis, Csaba Dücső, Wojciech Sadowski, Peter Foldes, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek, Zbigniew Małota Gábor Szebényi, and Zbigniew Nawrat. Robin Heart  Force Feedback/Control System Based on INCITE Sensors – preliminary study Medical Robotics Reports, vol.4, s.10-17, 2015.

9. Lis Krzysztof, Lehrich Krzysztof, Mucha Łukasz, Rohr Kamil, Nawrat Zbigniew. Robin Heart PortVisionAble – idea, design and preliminary testing results. Proceedings of the 10th International Workshop on Robot Motion and Control, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, July 6-8, 2015 , pp.176-181.

10. Z. Nawrat. State of the art. In medical robotics in Poland: development of the Robin Heart and other robots. Expert Reviews Medical Devices 9 (4), (2012), str. 353-359. > 30 pkt MNiSW; 2,433 IF ISI.

11. Z. Nawrat: The Robin Heart story. Medical Robotics Reports, volume 1, December 2012, str. 19-21.

12. Z.Nawrat, P. Kostka. Polish cardio-robot „Robin Heart. System description and technical evaluation”. Int.J.Med.Robotics Comput Assist.Surg.2006;  Vol.2 Iss.1, p.36-44 .

13. Z. Nawrat, M.Koźlak. Robin Heart System modelling and training in virtual reality. J. Automat. Mob. Rob. Intel. Syst. 2007; Vol.1 No 2, p.62-66.

14. Z. Nawrat, P. Kostka. The Robin Heart Vision, telemanipulator for camera holding preliminary test results. J. Automat. Mob. Rob. Intel. Syst. 2007; Vol.1 No 1, p.48-53.

15. Z. Nawrat. Robin heart Progress –  advances material and technology in surgical robots. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Volume 58, No.2, June 2010, str. 323-327.

16. Z. Nawrat. Robin Heart, Polish surgical telemanipulator, technical and animal tests. Lecture Notes of the ICB Seminar. 10th Polish-Japanese Seminar on New Trends in Biomedical and Clinical Engineering. Warsaw, September 2010., str. 85-96.

17. Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Wróblewski, P. Kostka,
R. Pruski, Z. Małota, Z. Religa. Robin Heart 2003 – present state of the Polish telemanipulator project for cardiac surgery assistance. Int. J. Artif. Organs. 2003; Vol.26 No.12, p.1115-1119.

18. Z. Małota, Z. Nawrat, P. Kostka, J. Mizerski, K. Nowiński, J. Waniewski. Physical and computer modelling of blood flow in a systemic-to-pulmonary shunt. Int. J. Artif. Organs. 2004 Vol.27 No.11 p.990-999.

19. Z. Nawrat. Robin heart Progress –  advances material and technology in surgical robots. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Volume 58, No.2, June 2010, str. 323-327.

20. Z. Nawrat. Pierwszy eksperyment In vivo robota chirurgicznego Robin Heart mc2- raport. PAR Pomiary Automatyka Robotyka.  Miesięcznik  Naukowo-Techniczny 2/2011, str. 613-618.